Author: Patcharapa Parnpradub

Picture of Patcharapa Parnpradub

Patcharapa Parnpradub

พัช จบป.โทจากคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัทเครื่องสำอาง ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนมาเปิดเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อแนะนำและรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่น่าสนใจ พร้อมให้ความรู้และความเข้าใจในส่วนประกอบ ใครที่กำลังหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอาง ลองเข้ามาอ่านบทความหรือร่วมพูดคุยกับพัชกันได้นะคะ
Picture of Patcharapa Parnpradub

Patcharapa Parnpradub

พัช จบป.โทจากคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัทเครื่องสำอาง ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนมาเปิดเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อแนะนำและรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่น่าสนใจ พร้อมให้ความรู้และความเข้าใจในส่วนประกอบ ใครที่กำลังหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอาง ลองเข้ามาอ่านบทความหรือร่วมพูดคุยกับพัชกันได้นะคะ