Terms & Privacy

นโยบายส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่นโยบายส่วนตัวของ Patcharapa

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Patcharapa ข้อทำการชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายส่วนตัวของเรา เพื่อใช้บังคับในส่วนของการที่ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมต่างๆในฐานะของผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “Patcharapa” ซึ่งทางเราจะถือว่า ท่านได้ทำการยอมรับข้อกำหนดต่างๆของเราและเงื่อนทั้งหมดด้านล่างนี้แล้ว ตั้งแต่ที่ท่านได้ทำการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้โปรดทำความเข้าใจว่าทางเรานั้นได้มีการพยายามทุกวิถีทางในการหาข้อมูลมาลงเว็บไซต์อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีเยื้อหา รูปภาพ ความถูกต้องที่ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามแล้วในส่วนของการรับผิดชอบเราจะไม่ทำการรับผิดชอบหากเกิดมีบางข้อมูลที่เราได้ทำการจัดทำขึ้นมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีสมบูรณ์ ท่านจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายภายในเว็บไซต์ “Patcharapa”
  • ใช้เว็บไซต์นี้ไปเพื่อการทำลายชื่อเสียง ทำการหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์ใดๆ
  • ในส่วนของขอบเขตอำนาจศาลและการบังใช้ทั้งหมดของกฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
  • การทำการอัพโหลดไฟล์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสอันตราย หรือทำการหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับทางเว็บไซต์ รวมไปถึงบุคคลที่สามที่อยู่ภายในเว็บไซต์
  • การกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวซึ่งได้กระทำการโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรืออาจเรียกได้ว่าการละเมิดสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายของบุคคลอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงในกรณีการละเมิดกับเว็บไซต์ของทางเรา หรือกับบุคคลที่สาม
  • กระทำการโพสต์ข้อความใดๆที่ไม่ได้รับความอนุญาตมายังเว็บไซต์ของเรา เป็นข้อมูลที่ทำให้เว็บไซต์เกิดแง่ลบทั้งการคุมคาม การหมิ่นประมาท อันตราย การแบ่งแยกเชื้อชาติ ทั้งข้อความหรือแบบรูปภาพลามกอนาจาร

การเปลี่ยนแปลง

ทางเว็บไซต์ Patcharapa.com ขอให้การสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม รูปภาพ ข้อมูล ตัวหนังสือ จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรืออาจจะทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆนี้ ย่อมเป็นผลทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้น ซึ่งถ้าหากว่าท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากที่เรากระทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน จะให้ถือว่าท่านได้ทำการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นๆแล้ว