Terms & Privacy

นโยบายส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่นโยบายส่วนตัวของ Patcharapa

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Patcharapa ข้อทำการชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายส่วนตัวของเรา เพื่อใช้บังคับในส่วนของการที่ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมต่างๆในฐานะของผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “Patcharapa” ซึ่งทางเราจะถือว่า ท่านได้ทำการยอมรับข้อกำหนดต่างๆของเราและเงื่อนทั้งหมดด้านล่างนี้แล้ว ตั้งแต่ที่ท่านได้ทำการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
ผู้ใช้โปรดทำความเข้าใจว่าทางเรานั้นได้มีการพยายามทุกวิถีทางในการหาข้อมูลมาลงเว็บไซต์อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีเยื้อหา รูปภาพ ความถูกต้องที่ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามแล้วในส่วนของการรับผิดชอบเราจะไม่ทำการรับผิดชอบหากเกิดมีบางข้อมูลที่เราได้ทำการจัดทำขึ้นมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีสมบูรณ์
ท่านจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายภายในเว็บไซต์ “Patcharapa”

  • ใช้เว็บไซต์นี้ไปเพื่อการทำลายชื่อเสียง ทำการหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์ใดๆ
  • ในส่วนของขอบเขตอำนาจศาลและการบังใช้ทั้งหมดของกฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
  • การทำการอัพโหลดไฟล์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสอันตราย หรือทำการหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับทางเว็บไซต์ รวมไปถึงบุคคลที่สามที่อยู่ภายในเว็บไซต์
  • การกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวซึ่งได้กระทำการโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรืออาจเรียกได้ว่าการละเมิดสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายของบุคคลอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงในกรณีการละเมิดกับเว็บไซต์ของทางเรา หรือกับบุคคลที่สาม
  • กระทำการโพสต์ข้อความใดๆที่ไม่ได้รับความอนุญาตมายังเว็บไซต์ของเรา เป็นข้อมูลที่ทำให้เว็บไซต์เกิดแง่ลบทั้งการคุมคาม การหมิ่นประมาท อันตราย การแบ่งแยกเชื้อชาติ ทั้งข้อความหรือแบบรูปภาพลามกอนาจาร

การเปลี่ยนแปลง

ทางเว็บไซต์ Patcharapa.com ขอให้การสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม รูปภาพ ข้อมูล ตัวหนังสือ จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรืออาจจะทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆนี้ ย่อมเป็นผลทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้น ซึ่งถ้าหากว่าท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากที่เรากระทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน จะให้ถือว่าท่านได้ทำการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นๆแล้ว


ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

ข้อมูลประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ บทความ รวมจนถึงโฆษณาต่างๆทั้งหมดที่ได้อยู่ในเว็บไซต์ “Patcharapa.com” ในบางครั้งอาจไม่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง หรืออาจมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง รวมไปถึงความน่าเชื่อถือหรือที่มาต่างๆ หรือความคิดเห็นส่วนตัวใดๆผ่านทางงทางเว็บไซต์หรือได้บุคคลที่สาม โดยได้ทำการแสดงออกมาในรูปแบบของข้อความหรือข้อมูลรูปภาพซึ่งได้ถูกแสดงในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องกับสิ่งต่างๆของเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ทุกกรณี เพราะท่านควรรับทราบได้ด้วยตนเองว่าท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ ทั้งในส่วนของความคิดเห็น คำแนะนำ วีดีโอ รูปภาพ รวมถึงข้อความในบทความต่าง ๆ เพราะจะอยู่กับตัวท่านเองทั้งหมดทั้งสิ้น เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่มีแนวทางสำหรับคอยให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านของการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าถึงเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในเว็บไซต์อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าอาจมีผลการวิจัยใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาในอนาคต จึงอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เดิม เกิดความผิดพลาดหรือแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงหรือในเวลาปัจจุบันเป็นไปได้เสมอ ซึ่งทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำการรับผิดชอบถึงผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามทั้งหมด หากเกิดพบปัญหาต่างๆ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อเริ่มทำการแก้ไขปรับปรุงใหม่ได้ที่ ติดต่อเรา