EDTA คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

ส่วนประกอบ เครื่องสำอาง ครีม

EDTA

EDTA ย่อมาจาก Ethylenediamine Tetraacetic Acid ซึ่งใช้เป็นสารกันบูดในเครื่องสำอางเพื่อเป็นส่วนผสมที่ช่วยป้องกัน สามารถจับประจุในน้ำโดยการจับกับแร่ธาตุประจุบวก(แร่ธาตุส่วนใหญ่)

EDTA ยังช่วยป้องกันไม่ให้ส่วนผสมอื่น ๆก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นผิว กลิ่นและความเหนียวแน่นของผลิตภัณฑ์ โดยส่วนผสมที่ทำหน้าที่นี้เรียกว่าสารคีเลต ซึ่งตัวอย่างทั่วไปของส่วนผสม EDTA คือ Di Flavonoidssodium EDTA และ Tetrasodium EDTA

ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |