ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (R)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ดีมาก rapeseed oil
ดี raspberry seed extract
ดี raspberry seed oil
ดีมาก raspberry
ดี red 27 lake
ดี red 28
ดี red 33
ดี red 6 lake
ดี red 7 lake
ดี red algae
ดี red clover
ดี red raspberry extract
ดี reducing agent
ดีมาก resveratrol
ดีมาก retinol
ดีมาก retinyl ascorbate
ดีมาก retinyl palmitate
ดีมาก retinyl retinoate
ดีมาก Rhodiola rosea root extract
ปานกลาง riboflavin
ดี rice bran oil
ดี rice oil
ดี rice starch
ดี ricinoleate
ดี Ricinus communis
ต่ำ Robinia pseudacacia extract
ดี Rosa canina
ดี Rosa centifolia
ดี Rosa centifolia flower
ต่ำ Rosa damascena oil
ดี Rosa eglanteria
ต่ำ Rosa gallica flower extract
ดี Rosa mosqueta
ดีมาก Rosa roxburghii extract
ดี Rosa rubiginosa
ต่ำ rose flower
ต่ำ rose flower oil
ดี rose hip
ดี rose hip oil
ดี rosemary extract
ต่ำ rosemary oil
ต่ำ rose oil
ต่ำ rosewood oil
ดี Rosmarinus officinalis extract
ปานกลาง royal jelly
ดี Rubus idaeus
ดีมาก Rubus occidentalis
ดี Rubus ursinus
ดีมาก Rubus ursinus x idaeus
ดีมาก Rubus villoscus
ปานกลาง Ruscus aculeatus
ดีมาก rutin