ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (U)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ดีมาก ubiquinone
ดี Ulmus fulva bark extract
ดี ultramarines
ดี Ulva lactuca extract
ปานกลาง Uncaria tomentosa extract
ดี Undaria pinnatifida
ดี urea
ปานกลาง Urtica dioica
ต่ำ UVA
ดีมาก Uva ursi extract
ต่ำ UVB