(ultramarines) อัลตร้ามารีน คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

ส่วนประกอบ เครื่องสำอาง ครีม

(ultramarines) อัลตร้ามารีน คืออะไร?

เป็นอนินทรีย์เม็ดสีสังเคราะห์(สีต่างๆ) ได้จดทะเบียนอย่างถาวรโดยองค์การอาหารและยาสำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น และถือว่าปลอดภัยสำหรับใช้รอบดวงตา แหล่งของอัลตร้ามารีนบางแหล่งเป็นแร่ธาตุ แต่กระบวนการเปลี่ยนแร่ดิบให้กลายเป็นเม็ดสีอัลตร้ามารีนที่หลากหลายนั้น หมายความว่ามันไม่ใช่ส่วนผสมจากธรรมชาติอีกต่อไป แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดี เพราะแร่ธาตุดิบที่สกัดจากพื้นดินนั้นมีโลหะที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้

ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |