ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (J)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ดี Japan wax
ต่ำ jasmine oil
ต่ำ Jasminium grandiflorum
ดีมาก jojoba butter
ดีมาก jojoba esters
ดีมาก jojoba oil
ดีมาก jojoba wax
ต่ำ jonquil extract
ดี Ju hua
ดี jujube fruit extract
ต่ำ juniper berry
ต่ำ Juniperus communis