ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (Z)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ต่ำ Zanthoxylum piperitum
ดีมาก zinc
ต่ำ zinc carbonate
ดี zinc gluconate
ดีมาก zinc oxide
ดีมาก zinc PCA
ดี zinc stearate
ต่ำ zinc sulfate
ต่ำ Zingiberaceae
ต่ำ Zingiber officinale roscoe
ต่ำ Zingiber zerumbet
ดี Zizyphus jujuba fruit extract