ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (Q)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ปานกลาง quaternium-15
ดี quaternium-18 hectorite
ดี quaternium ammonium compounds
ดีมาก quercetin
ต่ำ quercus
ต่ำ Quercus infectoria extract
ดี quillaja extract
ต่ำ quince seed
ดี quinoa oil