ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (X)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ดี xanthan gum
ดีมาก xanthophyll
ดี Ximenia americana oil
ต่ำ Xi xin
ดี xylitol
ดี xylitylglucoside
ดี xylose
ดี xymenynic acid