ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (F)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ดี faex
ปานกลาง farnesol
ปานกลาง farnesyl acetate
ดีมาก fatty acid
ดี fatty alcohol
ดี FD&C
ดี FD&C colors
ต่ำ fennel oil
ต่ำ fennel seed extract
ดี ferric ammonium ferrocyanide
ดี ferric ferrocyanide
ต่ำ Ferula galbaniflua
ดีมาก ferulic acid
ดี feverfew extract
ดี fibronectin
ต่ำ Ficus carica fruit extract
ต่ำ fig
ดีมาก Filipendula glaberrima
ดีมาก Filipendula rubra
ดี film-forming agent
ดีมาก fireweed extract
ต่ำ fir needle oil
ปานกลาง fish cartilage extract
ดีมาก flavonoid
ปานกลาง flavor
ดีมาก flax
ดีมาก flaxseed oil
ต่ำ floralozone
ต่ำ Foeniculum vulgare extract
ดี folic acid
ปานกลาง formaldehyde-releasing preservative
ต่ำ fragrance
ต่ำ frankincense extract
ดี fructose
ปานกลาง fruit acid
ดีมาก Fucus vesiculosus extract
ดีมาก Fu ling
ดี fuller’s earth