(fibronectin) ไฟโบรเนกติน คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

ส่วนประกอบ เครื่องสำอาง ครีม

(fibronectin) ไฟโบรเนกติน

เป็นประเภทของโปรตีน รู้จักกันในชื่อ ไกลโคโปรตีน(โปรตีน + คาร์โบไฮเดรต) ที่พบได้ตามธรรมชาติในผิวหนัง ซึ่งการเสื่อมสภาพของ ไฟโบรเนกติน จากปัจจัยภายนอกเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดริ้วรอยและรอยย่นต่อผิว ที่จริงแล้ว โปรตีนทั้งหมดมันเป็นต้นกำเนิดในการเป็นสารจับกับน้ำที่ดีสำหรับผิว อย่างไรก็ตาม การใช้สารนี้โดยเฉพาะ ไม่ได้ช่วยไฟโบรเนกตินในผิวของคุณ

ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |