ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

รายชื่อส่วนประกอบ (K)

คุณภาพ ชื่อส่วนประกอบ
ดี kaolin
ต่ำ Kathon CG
ต่ำ kava-kava extract
ต่ำ kawa extract
ดี kelp extract
ปานกลาง Kigelia africana extract
ดีมาก kiwi fruit extract
ดี kojic acid
ดี kojic dipalmitate
ปานกลาง kola nut
ดีมาก kudzu root
ดีมาก kukui nut oil