(emu oil) น้ำมันจากนกอีมู คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

ส่วนประกอบ เครื่องสำอาง ครีม

(emu oil) น้ำมันจากนกอีมู

                นกอีมู(ชื่อวิทยาศาสตร์ Dromaius novaehollandiae) เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นนกพื้นเมืองที่ไม่สามารถบินได้ของออสเตรเลีย โดยน้ำมันนี้ประกอบไปด้วย กรดไขมันหลายชนิด เช่น กรดไมริสติก (myristic), กรดปาลมิติก (palmitic),  กรดโอเลอิก (oleic), กรดไลโนเลอิก(linoleic) และกรดลิโนเลนิก (linolenic) เป็นต้น น้ำมันอีมูกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจออสเตรเลีย เนื่องด้วย มีผลงานวิจัยจากส่วนหนึ่งของโลกแสดงให้เห็นว่ามันเป็นสารที่ทำให้ผิวนวลได้เป็นอย่างดีซึ่งยังสามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้อีกด้วย และเนื่องด้วยมีหลักฐานว่าน้ำมันจากนกอีมูเป็นสารทำให้ผิวนวลที่ดี จึงทำให้บริษัทมีการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเป็นการสนับสนุน และโปรโมทผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยน้ำมันจากนกอีมูสำหรับคุณสมบัติในการชะลอวัย

แล้วน้ำมันจากนกอีมูมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่? น่าเสียดาย ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการสนับสนุนงานวิจัยนี้ จากการศึกษามองว่า คุณสมบัติด้านความงามและความชุ่มชื่นของน้ำมันจากนกอีมูนั้น ได้รับการประเมิณผลโดยการปกปิดสองทาง(double-blind) จากการศึกษาทางการแพทย์ นอกจากนี้น้ำมันจากนกอีมูในการเปรียบเทียบกับน้ำมันแร่นั้น พบว่าน้ำมันแร่มีคุณสมบัติด้านความงามที่ยอมรับได้มากกว่า และมีการซึมผ่านของผิวหนังที่ดีกว่า

เช่นเดียวกับอีกหลายส่วนผสม ที่มีคุณสมบัติในการทำให้ผิวผ่อนคลายและทำให้ผิวนวลนุ่ม แต่เหล่านักการตลาดทำให้มันมีคุณสมบัติเช่นนี้ ชื่อเสียงของน้ำมันจากนกอีมูได้ขับเคลื่อนโดยบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบนี้บรรจุอยู่  แต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่ผิวต้องการ

ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |