(maltodextrin) มอลโทเดกซ์ทริน คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

maltodextrin

(maltodextrin) มอลโทเดกซ์ทริน คืออะไร?

เป็นน้ำตาลจากพืช ที่สร้างขึ้นโดยการย่อยซัคคาไรด์ด้วย แป้งจากข้าวโพด มันฝรั่ง หรือข้าว ซึ่งมอลโทเดกซ์ทริน ทำหน้าที่หลายอย่างในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงการเป็นสารดูดซับ สารที่ใช้ยึดเหนี่ยว สารกันเสีย สารก่อฟิล์ม และสารทำให้ผิวนุ่ม

ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |