(tapioca starch) แป้งมันสำปะหลัง คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

tapioca starch

(tapioca starch) แป้งมันสำปะหลัง คืออะไร?

                เป็นสารเพิ่มความข้นหนืดและเพิ่มเนื้อสัมผัสตามธรรมชาติที่ได้จากรากของไม้พุ่มมันสำปะหลัง (Cassava) มันประกอบไปด้วยอะไมโลส(amylose) และอะมิโลเพกติน(amylopectin)เป็นหลัก ซึ่งส่วนประกอบทั้งสองอย่างนี้เป็นแป้งที่ให้คุณสมบัติในการทำให้เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะ

ในเครื่องสำอาง แป้งมันสำปะหลังยังสามารถทำหน้าที่ปรับสภาพอิมัลชันให้คงที่ สร้างพื้นผิวเจล และช่วยในการนำพาส่วนผสมสำคัญเข้าสู่ผิว

ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

|    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |