(Vanilla planifolia fruit extract) สารสกัดจากกล้วยไม้สกุล Vanilla Planifolia คืออะไร? ข้อมูลส่วนผสมครีมเครื่องสำอาง

  0
  4381
  Vanilla planifolia fruit extract

  (Vanilla planifolia fruit extract) สารสกัดจากกล้วยไม้สกุล Vanilla Planifolia คืออะไร?

  เป็นสารสกัดที่ใช้เป็นสารให้กลิ่นและแต่งกลิ่นรสเป็นหลัก ซึ่งพืชวานิลลาเป็นแหล่งของ Catechins (หรือที่เรียกว่าโพลีฟีน) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและทำหน้าที่เป็นสารบำรุงผิว

  ส่วนประกอบครีม/เครื่องสำอาง จัดทำโดยเว็บไซต์ Patcharapa.com หากท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่อาจตกหล่นหรือบกพร่อง สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่หน้า ติดต่อเรา

  ส่วนประกอบครีมเครื่องสำอาง

  |    1    |    A    |    B    |    C  |    D    |    E    |    F    |    G    |    H    |    I    |    J    |    K    |    L    |    M    |    N    |    O    |    P    |    Q    |    R    |    S    |    T    |    U    |    V    |    W    |    X    |    Y    |    Z    |

  เพิ่มความคิดเห็นของคุณลงใน "Patcharapa" เว็บไซต์ของ "วัยรุ่นหน้าใส"